TƏlİmlƏrİmİz ve QİymƏtlƏr

XİDMƏTLƏR QİYMƏTLƏR
General English (qruplarda) həftədə 2 dəfə, 1.5 saat 50 AZN ayda
İngilis dili müəllimlərinin təlimi (qruplarda) həftədə bir dəfə, 2 saat 50 AZN ayda
IELTS (qruplarda) həftədə 2 dəfə, 2 saat 80 AZN ayda
General English (individual) bir saat 30 AZN  
 Səviyyə testi  30 AZN
Communication skills, 8 saat 150 AZN 
Business Writing, 12 saat 250 AZN


SƏVİYYƏLƏR


SƏVİYYƏLƏR Kursun sürəkliliyi
Starter 36 saat
Elementary 36 saat
Pre-Intermediate 36 saat  
Intermediate 48 saat
Upper Intermediate 48 saat
Advanced 48 saat
Proficient 60 saat

Biz Sizinlə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik.