TƏlİmlƏrİmİz ve QİymƏtlƏr

XİDMƏTLƏR QİYMƏTLƏR
General English (qruplarda) həftədə 2 dəfə  50 AZN ayda
General English (qruplarda) həftədə 4 dəfə 100 AZN ayda
IELTS Standard (qruplarda) həftədə 2 dəfə  80 AZN ayda
IELTS Intensive (qruplarda) həftədə 4 dəfə 160 AZN ayda
 Conversation  10 AZN
A-LEVEL   bir saat 80 azn
Abituriyent (qruplarda) həftədə 2 dəfə 50 AZN ayda
Səviyyə testi  10 AZN
Communication skills, 6 saat 120 AZN 
Business Writing, 6 saat 120 AZN


SƏVİYYƏLƏR


SƏVİYYƏLƏR Kursun sürəkliliyi
Starter 36 saat
Elementary 36 saat
Pre-Intermediate 36 saat  
Intermediate 48 saat
Upper Intermediate 48 saat
Advanced 48 saat
Proficient 60 saat

Biz Sizinlə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik.